LINE.jpg, 5 kB

Překlady Ceny Kontakt Životopis Reference   Deutsch
  English
 

 

Ceny

 
 

Aktuální ceník nalezete ke stažení zde (.pdf, 40 KB).

 
 

Ceny se určují podle druhu překladu. Překlad jednoduchého dopisu stojí samozřejmě méně než překlad vysoce odborného textu nebo reklamy, protože časová náročnost těchto textů je odlišná.

Mé ceny se zásadně určují podle počtu normostran. Jedna normostrana má 1800 znaků včetně mezer. Počítají se znaky cílového textu (tj. překladu). Po individuální dohodě je možná kalkulace cen dle výchozího textu.

Pro přepočítávání na jiné míry platí následující orientační hodnoty. Pokud nebude domluveno jinak, fakturace bude provedena na základě normostran.

  • Slova: Jedna normostrana odpovídá cca. 250 slovům.
  • Řádky: Jedna normostrana odpovídá cca. 33 řádkům s 55 znaky.

Do celkového počtu znaků textu se počítají i poznámky pod čarou, záhlaví a zápatí, čísla atd. Všimněte si prosím, že většina textových editorů není schopná spočítat počet znaků včetně všech těchto údajů, tzn. že je nutné počítat je zvlášť a následně přičíst k původnímu počtu znaků.

Věnujte prosím pozornost také řádnému formátování textů (vyhněte se např. nadbytečným mezerám v textu použitím tabulátorů), abyste ušetřili dodatečné náklady.

 

Slevy

 
 

Slevy se poskytují u velkých zakázek (nad 100 stran) s odpovídajícím časovým rámcem (maximálně osm normostran na pracovní den) a stálým zákazníkům (od 6. zakázky). Tato úprava neplatí pro překladatelské agentury.

 
 

Přirážky

 
 

Jednání o přirážce probíhá předem, v rámci dohody o ceně. O přirážky se cena navyšuje v následujících případech:

Formát: Vzhledem k větší časové náročnosti si dovoluji požadovat příplatek ve výši 10 % celkové ceny v případě nečitelných předloh, textů ve formátu .pdf nebo v obrázkových formátech (.jpg, .tif, .gif) a u textů v analogových formátech.

Expres: Při expresních překladech si dovoluji účtovat příplatek ve výši 30 % celkové ceny. Expresní překlady jsou texty, které je potřeba přeložit ve stejný den (bez předchozího oznámení), a texty, u kterých je za pracovní den potřeba přeložit více než osm normostran výchozího textu.

Příplatek za úpravy prezentací v Powerpointu: Při překladu prezentací ve formátu Powerpoint je často nutné přizpůsobit layout, protože délka překladu se ve většině případů liší od délky výchozího textu. Za provedení takových úprav si dovoluji účtovat příplatek ve výši 10 %.